top of page
Museum of Science Split
2010

Godine 1926. istaknuti arhitekt Josip Kodl projektira i izvodi kompleks trafostanice u Dujmovači. Poslije skoro sedam desetljeća aktivne uporabe u sklopu energetskih postrojenja Hrvatske elektroprivrede (HEP) gubi svoj značaj i funkciju.

Iako dobiva zaštitu Konzervatorskog odjela u Splitu, ovaj kompleks izuzetne arhitektonsko-urbanističke vrijednosti zanemaren je i izložen propadanju.

Ideja transformacije u Muzej znanosti nastala je spontano u razgovorima Božidara Budanka i Vjekoslava Ivaniševića tijekom prostorne reorganizacije tvrtke i pripreme projektnog programa za novu upravnu zgradu HEP-a na Visokoj.

Nažalost, burne devedesete udaljile su nas od tog projekta. Budanko odlazi u mirovinu i nažalost uskoro nakon toga umire, a Vjekoslav Ivanišević pokušava na sve načine i danas dosegnuti potrebni interes i podršku za ovu inicijativu.

Projekt ulazi u program kandidature Vjekoslava Ivaniševića za gradonačelnika 2013. godine, a 2015. postaje jedan od strateških projekata za kandidaturu Splita za europski grad kulture.

Trenutno postoji interes Grada Splita i HEP-a, a za očekivati je podršku Vlade Republike Hrvatske.

Cilj je zaštititi od daljnjeg propadanja izuzetnu građevinu i ambijent koji je i danas daleko kompozicijski i oblikovno ispred svog okružja, inicirati nastajanje novih vrijednih namjena na sjeveru poluotoka i prebaciti širi interes grada na ovo područje, te donijeti Splitu muzej iznimne vrijednosti za mlade.

Initiative

Summer Theatre
2006

Namjera je zaštititi Peristil od oštećenja nastalih nepažnjom korisnika tijekom priredbi Splitskog ljeta, te ga učiniti dostupnim u svoj njegovoj ljepoti svima i uvijek.

Ova inicijativa je nastala kao otpor daljnjoj uporabi Peristila, ali i pokušajima da se nađe odgovarajuća zamjena za alternativnu ljetnu pozornicu na tvrđavi Gripe i ispred Zlatnih vrata, jer se time nisu rješavali do sada uočeni nedostaci: Gripe–akustika, Zlatna vrata–buka, promet i nužni pomoćni prostori.

Prijedlog Vjekoslava Ivaniševića:

U neposrednoj blizini Peristila, uz gradski park kao foajer, u simbiozi s multimedijalnim centrom, odnosno Galerijom umjetnina, izgraditi gledalište, pozornicu s orkestrom, garderobama i drugim sadržajima, a pod stepenasto nabranom plohom gledališta izraditi dodatne izložbene prostore za skulpture (instalacije) zahtjevnijih gabarita, nedostajuće depoe, radionice i sporedne prostore.

Prednosti prijedloga su zaštićenost, razdvajanje ulaza (tehnološki i posjetitelji), laka kontrola kompleksa, tišina i kvalitetna akustika, značajna udaljenost od stambenih jedinica, blizina parkirališta, interesantan susret funkcije Galerije i Teatra, polivalentnost i niz drugih pogodnosti, koje pruža ova lokacija nemjerljiv su resurs Grada kojeg treba iskoristiti.

Cilj je imati predstave koje se same financiraju kapacitetom gledališta (2200 gledatelja), na taj način ostvariti višu kvalitetu (gostovanje velikih imena) i osigurati uporabu kroz cijelu godinu.

Inicijativa je napokon (nakon devet godina), 2015. godine uvrštena u kulturnu strategiju grada Splita.

Transforming ex military building 1992

Elaborat prenamjene objakata bivše JNA kojeg je V. Ivanišević radio u ožujku 1992. godine, rezultirao je brojnim inicijativama od kojih je većina i ostvarena: Vojno građevinska direkcija gubi posebnu namjenu i predlaže se prenamjena u turistički smještaj (nije ostvareno), Komanda Vojno pomorske oblasti gubi posebnu namjenu i mijenja se u poslovno-turistički centar nije ostvareno), Dom JNA gubi posebnu namjenu i vraća se izvornoj turističkoj namjeni (pred realizacijom), Kompleks bazena Poljud gubi posebnu namjenu i ostaje u istoj funkciji pod upravom Grada (ostvareno), Vojni sud gubi posebnu namjenu i prenamjenjuje se u administrativni dio građevine Splitsko-dalmatinske županije (ostvareno), Kasarna u tvrđavi Gripe gubi posebnu namjenu i predlaže se premještanje Historijskog arhiva i Prirodoslovnog muzeja, te gradskog prostora za predavanja i izložbe (djelomično ostvareno), Depandansa doma JNA gubi posebnu namjenu i na pet godina je u funkciji skupštinske dvorane s klubovima vjećnika do konačno Gradske knjižnice Marka Marulića (ostvareno), Centar za vezu u Vukovarskoj ulici gubi posebnu namjenu i postaje sastavni dio HTP-a (ostvareno), Kasarna na Visokoj gubi posebnu namjenu i postaje Centar školskih i visokoškolskih ustabova s objektima studentskog i đačkog standarda (ostvareno), dječji vrtići bivšeg Vojno-stambenog fonda (Dječji vrtić Marjan – 6 lokacija, Grigor Vitez – 3 lokacije, Cvit Mediterana – 3 lokacije, Radost – 1 lokacija) predlažu se ostati u izvornoj funkciji uz prijenos vlasništva na Skupštinu Općine Split (ostvareno).

Sve navedene građevine prenesene su temeljem ovog Elaborata u vlasništvo Grada Splita, osim Centra za vezu u Vukovarskoj.

Naknadno je Regrutni centar bivše JNA nakon privremenog preimenovanja u Centar za novačenje HV, prenamjenjen u Medicinski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb u Splitu, naknadno ishođena suglasnost Vlade RH da u kompleksu Ex Vojne bolnice Medicinski studij dobije postojeću zgradu i tzv. Marlesicu i značajnu površinu građevne parcele na kojoj se realizirao Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

bottom of page